S. Järnvägsgatan 42

Adress: Södra Järnvägsgatan 42

Detta är Ljusdals första egentliga hyreshus. Fortfarande ett hus med efterrtraktade lägenheter men där inga större renoveringar gjorts på många år. Det uppfördes 1900-1901 som ett kombinerat boningshus och affärshus efter ritningar av Joh. Carlsson. Huset uppfördes i två våningar med källare och vind. Fasaderna var av träpanel med påkostad utsmyckning. 1937 byggdes den östra butikslokalen, herrekiperingen om så den fick stora skyltfönster. 1941 byggdes gatufasaderna om efter ett förslag framtaget av arkitekt Carl Bååth, Bollnäs. Fasaderna fick stora skyltfönster och en indragen butiksentré. Under 1940-talet togs takkuporna mot Norra Järnvägsgatan bort, idag finns enbart en takkupa kvar på taket. Även ett trapptorn på husets södra sida revs. 1954 försågs gatufasaden med fler och större skyltfönster på förslag av Jonas Sandbäck AB. 1985 byttes trettio fönster ut mot nya treglas fönster och fem balkongdörrar ersattes med nya. 1990-91 togs det fram ett förslag på en omfattande renovering men den utfördes aldrig.

Verksamheter som funnits i huset:
Collins herrekipering (1901-)
Collins dammode (1901-1963)
Helsingebanken (1901-1900-talets början)
Eges (1950-talet)
Jonas Sandbäck AB (1950-talet)
Jordbrukskassan (1950-talet-)
Fotostudion (1963-1990-talets-början)
Möbeltjänst (-1980-talet)
Telebutiken (1990-talet)
Blommor och grönt (1985-1990-talet)
LRF, driftsbyrån (1970-talet)
Klädbutik (1980-talet)
Optiker (1990-talet)
L & P Marknán (1990-talet)
Kardemumma present och diversehandel (1995-1998?)
Assi domän (1990-talet)
Sportkompaniet (1990-talets slut)
Ljusdals Lås (1998-2000-talet)
Psoriasismottagningen (1985-2015)
Solhusets loppis (2000-talet-)
Skogsbyrån (2002-2015)
ABF(2015-)
STARK YOGA (2016-)
Konstnärsateljé
Bostäder

Ägare: Collin, Sandbäck, Seglet

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!

Verksamheter som finns i huset idag

Fastighets AB Seglet  |  Södra Järnvägsgatan 42D   |  827 32 Ljusdal  |  Telefon: 0651-101 80  |  E-post: info@seglet.nu
Fastighets AB Seglet är ett privat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i centrala Ljusdal. Fastighets AB Seglet hyr ut lägenheter och lokaler till personer och företag som uppskattar kvalitet, god service och personligt bemötande. Att vara hyresgäst hos Fastighets AB Seglet ska kännas lite extra, lite unikt. Seglet drivs av fjärde generationen Öhman, syskonen Johanna, Julia och Jon. Fastighets AB Seglet har sitt säte i Ljusdal i Hälsingland.

MADE BY ohappa