Renovering pågår

Vad gör vi under hösten 2015

Det har varit lite tyst på den här sidan ett tag nu. Det beror inte på att vi inte gör några renoveringar utan mer på att vi har arbetat med att förbättra vår organisation.

Vi kan i alla fall berätta om att vi under våren 2015 har renoverat en trappuppgång på Lilla Järnvägsgatan 3. Där har vi försökt att få tillbaka lite av den 20-talskänsla som fanns när huset byggdes. Det är nytt rutigt golv och paneler på väggarna. Vi är mycket nöjda med resultatet.

Förutom det har vi även renoverat några lägenheter i nämnda hus och på Ringvägen, Bagargränd och Boställsgatan samt taket på Nordea-huset.

Under sommaren har vi äntligen fått klar vår underhållsplan och vi arbetar nu med prioriteringarna, så vi vet var vi ska börja. När dessa prioriteringar är klara så återkommer vi med vad vi faktiskt kommer att göra. Håll utkik på denna sida och i krönikor.

Enkät om renoveringen

I slutet av november skickade vi ut en enkät till hyresgästerna på Hotellgatan 30-32 och Hantverkaregatan 4 för att få reda på hur de påverkats av renoveringen.

Vi har fått in några svar och det verkar som om de flesta är nöjda med arbetet. De kommentarer som vi fått gällde framför allt informationen gällande förseningen av fiberinstallationen och förseningen av bytet av låssystem.

Några har även kommenterat att det var mycket spring av hantverkare in och ut ur lägenheterna samt att det skulle ha gjorts en besiktning av lägenheten efter att hantverkarna ansågs sig klara.

All denna information uppskattar vi väldigt mycket och ska se över hur vi hanterar detta i vårt vidare arbetet med att renovera våra fastigheter. Något som vi anser har varit viktigt i detta är att alla berörda har fått information om vad som händer i projektet och att vi gör en utvärdering för att hela tiden bli bättre.

Vi hoppas att hyresgästerna på det stora hela är nöjda annars får de höra av sig till oss.

Bytet av låssystem

Det har verkligen varit struligt med bytet av låssystem. Till en början flöt arbetet på som det skulle. Tyvärr blev det flera förseningar från leverantören Aptus vilket gjorde att Låssmeden Kanlås inte fick så många lås som de beställt. Låsen har kommit i olika omgångar och den enda fastighet som har nya lås in till lägenheterna är Hantverkaregatan 4.

Det som är sagt nu är att själva låsen och låsbrickorna har kommit. Låsen kommer att börja installeras och programmeras på slutet av vecka 9 och beräknas vara klart vecka 10. De berörda hyresgästerna har blivit informerade av Låssmeden Kanlås. När alla lås in till lägenheterna är bytta kommer inpasseringssystemet att startas upp för fullt.
Efter allt strul hoppas vi nu att denna tidplan håller och att vi snart kan använda det nya låssystemet fullt ut.

Fiberinstallationen är klar

Nu har fiberinstallationen varit igång ett tag och alla hyresgästerna på Hotellgatan 30-32 och Hantverkaregatan 4 kan nu beställa bredband via fiber från Ljusnet. Detta görs lättast genom att ta kontakt med Ljusnet på telefon 0651-760 750 eller via deras hemsida www.ljusnet.se

I och med installationen av fiber valde vi även att installera nya tv-kablar för att få bättre bild. Men eftersom det är en analog kabel, vilket inte gör bilden lika skarp som en digital bild, kan man kontakta PO Radio för att skaffa ett abonnemang gällande digital tv från Boxer eller Sappa. Antingen går ni in till PO Radio eller så ringer ni dem, 0651-169 60.

En annan sak som syns väldigt mycket är det nya sophuset utanför Hantverkaregatan 4 (bilden här bredvid). Där kommer soptunnor stå och det finns även möjlighet att ställa cyklar och rullatorer där.

Rapportering och utvärdering 2013

Nu har vi snart kommit till slutet av detta år och det är dags att göra en liten inventering över vad som är gjort i Projekt Greta och vad som är kvar att göras.

Vad är det som är gjort? Det är en hel del, bland annat har alla tvättstugor fått nya maskiner, trappuppgångarna är målade, nya tamburdörrar, i alla lägenheter där man valt att göra en renovering är renoveringen gjord och ventilation med tryckstryning är installerad. Vi på Seglet har lärt oss mycket av hela projektet och vi hoppas att ni haft överseende med eventuella tokigheter och missförstånd Allt har tagit sin tid och vi hoppas att alla är nöjda med slutresultatet. För att kolla kundnöjdheten har vi skickat ut en utvärdering som vi hoppas att alla hyresgäster har möjlighet att svara på den.

Vad är det kvar att göra? Det är ju främst det nya låssystemet som ska installeras. Det har varit förseningar i leveranserna från nyckeltillverkaren som gjort att bytet till kodlåsen tagit lång tid. Vi vet i alla fall att Låssmeden Kanlås jobbar för fullt för att göra klart arbetet så fort som möjligt.

En annan sak som vi hoppades skulle vara klar innan årsskiftet var installationen av fiber. Den har också blivit försenat och skulle varit klart i november. Tyvärr vet vi i dagsläget inte när den installationen ska vara klar. Vi hoppas dock att den ska vara gjord snart.

Det finns även saker som vi har valt att vänta med och det är iordningställandet av utsidan, så som fasader, balkongdörrar, burspråk och markarbeten. Dessa arbeten kommer att påbörjas under våren 2014 och vi förväntar oss att de ska vara klar till hösten. Vi kommer att återkomma med mer information när vi närmar oss starten för denna del av projektet.

Se nu till att svara på enkäten så vi vet vad som varit bra och vad som kan göras bättre.

Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar, 0651-767919 eller info@seglet.nu

Målning av trapphus

Målningen i trapphusen på Hotellgatan och Hantverkaregatan är så gott som slutförd. Här intill kan ni ser resultatet i två av trappuppgångarna.

Nya lås

Nu är det första låsen installerade och i bruk. Låssmeden Kanlås räknar med att alla låsen kommer att vara utbytta innan jul.

Porttelefonerna kommer att startas igång när alla lägenheter har fått nya lås. Innan dess kommer Låssmeden Kanlås att gå ut med mer informaiton till hyresgästerna.

Har ni några frågor kan ni höra av er till Niklas på Kanlås, niklas@kanlas.se eller 072-729 09 65.

Ventilation och tryckstryning

I samband renoveringen av fastigheterna har vi gjort en installation av så kallad tryckstyrning. Detta betyder att ventilationen är omgjord från att vara tidstyrd till att ligga på ett jämt tryck hela tiden. Innan installationen var den mekaniska frånluftstyrningen på under vissa timmar på dagen. Det resulterade i att om man lagade mat på andra tider drog inte fläkten ur allt os. Nu är det som sagt ett jämt grundutsug hela tiden och skulle någon hyresgäst sätta på fläkten känner systemet av det och ökar trycket.

Den nya tryckstyrningen ska göra att vi sparar energi samt att det ska bli mer komfort i lägenheten. Energin sparas genom att den drar in mindre luft i lägenheten ju kallare det är ute. Alltså på vintern kommer det in mindre kall luft än på sommaren.

En förutsättning för att detta ska fungera på bästa sätt är att luftspalterna som finns i lägenhet är öppna. Om de är stängda eller det är saker placerade framför dem kommer det att bli ett baksug i lägenheter och trappuppgångar eftersom frånluftstyrningen måste ta luft någonstans ifrån.

I och med renoveringen och att tamburdörrar är bytta samt det inte längre finns några brevinkast i dörrarna kommer det lite luft in den vägen. Detta gör det ännu viktigare att kolla att luftspalterna är öppna.

Tanken med att ha luftspalter vid fönster och ett element är att luften ska hinna värmas upp innan den kommer in i lägenheten, att det på så sätt blir ett bättre klimat i rummen.

Hör av er till oss på 0651-76 79 19 eller via info@seglet.nu om ni undrar över något.

Bredband via fiber

Som en del i av renoveringen i Projekt Greta har vi valt att installera bredband via fiber i fastigheterna. Detta arbete pågår för fullt och beräknas vara klart i början av november.

Ljusnet har dragit in fiber till källaren samtidigt som Edeforesen har arbetat med att få in fiber till varje lägenhet. Ledningarna är dragna på utsidan av huset och går in i lägenheterna via balkongerna. Vid balkongdörren kommer det monteras en låda varifrån bredbandet kommer att utgå.

Med fiber i lägenheten öppnar sig många nya möjligheter. De som idag har internet via kabel-tvn och Ljusnet kommer att bli kontaktade av Ljusnet för att byta abonnemang. De som har andra bredbandsleverantörer och vill byta ska kontakta Ljusnet och beställa ett abonnemang av bredband via fiber. Om man vill ha kvar den bredbandsleverantör man har idag behöver man inte göra något.

När väl beställningen är gjord kommer Ljusnet att montera in en elektronisk dosa. Från denna dosa kopplar man in sin dator eller en router om man vill ha ett trådlöst bredband. Kostnaden för ett bredbandsabonnemang står man för själv, det ingår inte i hyran.

I och med denna installation har vi även säkerställt kvaliteten på kabel-tvn. Ingen ominstallation behövs utan hyresgästerna kommer fortsätta se på TV som vanligt. Däremot finns fler möjligheter att komplettera med fler kanaler med digital kvalité på ljud och bild. Grundutbudet gällande tv:n kommer även fortsättningsvis att faktureras från oss i samband med hyresaviseringen. Vill man ha fler kanaler är det bara att kontakta Ljusnet för att få veta hur man gör. Den extra kostnaden för ett utökat antal tv-kanaler får hyresgästen själv stå för. Den kostnaden kommer inte att stå på hyresavin utan det kommer en separat faktura direkt till hyresgästerna.

Ny färgsättning i trapphusen

Nu har turen kommit till trapphusen. Under vecka 41 kommer måleriarbetet att påbörjas och det beräknas vara klart till vecka 49. Det är viktigt att tänka på att alla saker som finns i trapphusen ska plockas bort så att målarna kommer åt ordentligt.

Varje trapphus kommer att få ny färg på väggarna och eftersom husen är byggda på 50-talet har färgvalet utgått från de färger som användes då.

På Hotellgatan 30-32 kommer det bli tre olika färger, två i en grön nyans och en i en beige nyans. A-uppgången får en färg, B-uppgången en anan och C-uppgången en tredje. Trappräckena i varje uppgång kommer att bli stålgrå.

På Hantverkaregatan kommer det vara samma färg i båda trapphusen. Där kommer det vara en beige nyans mot det rödare hållet. Där kommer trappräckena vara vinröda.

Vi ser med spänning fram emot resultatet.

Postboxar

Det har verkligen hänt grejer i vårt renoveringsprojekt, som vi kallar Greta. I somras installerades de så kallade fastighetsboxarna. En i varje trappuppgång och nere vid entrédörren i de tre husen på Hantverkaregatan och Hotellgatan. Här läggs alla post medan de morgontidningar som hyresgästerna har sätts fast i klykan som sitter vid deras tamburdörrar.

Postboxarna öppnas med en låsbricka. När det nya låssystemet är installerat kommer det vara samma låsbricka till ytterdörren, postboxen och in till lägenheten. Det tycker vi är lätthanterligt och smidigt.

En del av installationen av postboxar var även att byta de tamburdörrar som inte var säkerhetsklassade, så nu ska alla hyresgäster ha dörrar som bland annat stänger ut ljud.

Installation av låssystem

Nu är det snart dags att installera det nya låssystemet på lägenhetsdörrarna på Hantverkaregatan och Hotellgatan, som det bland annat har skrivits om i Ljusdalsposten. Det har tidigare gått ut information till hyresgästerna från Låssmeden KanLås, som också utför all installation.

Den första etappen påbörjades innan semestern i samband med dörrbytena. Då installerades elektroniken för låssystemet samt de elektriska postboxarna.

I den andra etappen kommer Låssmeden KanLås att byta ut alla låsen på lägenhetsdörrarna. Innan denna installation påbörjas kommer Kanlås att gå ut med en instruktion till alla hyresgäster om hur låset fungerar samt dela ut låsbrickor. Vi kan redan nu säga att låsbytena kommer att starta på Hantverkaregatan 4 för att sedan fortsätta på Hotellgatan 30 och 32.

Den sista etappen innebär att porttelefonerna startas upp och det innebär att porten in till trapphuset kommer att vara låst dygnet runt. När portelefonerna är uppkopplade kommer hyresgästerna att öppna porten, postboxen och lägenhetsdörren med en och samma låsbricka istället för en vanlig nyckel.

I dagsläget kommer det tyvärr inte bli helt nyckelfritt utan det kommer fortfarande vara vanliga nycklar som gäller för att komma in i tvättstugan och lägenhetsförråden. Vi kommer dock att byta ut de gamla nycklarna då låsen är slitna. Vi har valt att behålla vanliga nycklar till dessa ställen men tanken är att det skall ersättas mot brickor i det befintliga systemet.

Lägenhetslåsen, portlåsen och postboxarna kommer att vara ihopkopplade och Seglet kommer att administrera allt vi ett internetkopplat system.

Ny belysning i trappuppgångar

De som bor i huset på Hantverkaregatan har kanske märkt att även belysningen i trapphuset är bytt. Där lyser nu LED-lampor som är kopplade till en rörelsedetektor, så lamporna tänds så fort det är någon som rör på sig i trapphuset. En annan sak som är bra gällande det nya lyset i trapphuset är att det bara tänds där det är rörelse. Ska man bara upp till mellanvåningen så tänds inte lampan på de översta våningarna. Detta gör att vi sparar på elen och därmed också naturen. Denna belysning kommer även att sättas in på Hotellgatan 30 och 32.

Det är Edeforsens Elektriska som installerar de nya lamporna i trapphusen.

Artikel i Ljusdalsposten

Läs här artikeln som Ljusdalsposten skrev om det nya låssystemet som vi ska installera i de tre fastigheter där de nu pågår renovering.

Ersättningslägenheter

Nu har vi kommit en bit gällande renoveringen av lägenheterna. Arbetet i lägenheterna på Hantverkaregatan 4 är klart och nu återstår bland annat att byta tamburdörrar och låssystem samt sätta upp postboxar nere vid entrén i det huset. Sist av allt kommer trapphuset målas.

Hyresgäster som fått sina lägenheter renoverade har fått välja om de vill bo i en ersättningslägenhet, bo kvar i sin lägenhet eller flytta till någon annan under själva renoveringen. De som väljer en ersättningslägenhet får bo i en lägenhet på Hantverkaregatan eller Bagargränd. Detta för att det ska bli så smidigt för dem som får flytta ut som möjligt. Vi har även valt att möblera ersättningslägenheterna och där har vi fått hjälp från Trosells möbler, Möbeltjänst, Rosehills blommor, Rehns Textil och PO Radio. Trosells Möbler har hjälpt till med bland annat matbord och soffa, Möbeltjänst har hjälpt till med sängar, PO Radio står för TV, Rosehills står för blommor i lägenheterna och Rehns Textil står för mattor och gardiner. Det finna även porslin, bestick och kastruller i lägenheterna. Allt för att hyresgästerna bara ska behöva packa med sig det nödvändigaste och se till att blommorna i ersättningslägenheten blir vattnade.

De som väljer att bo i en ersättningslägenhet betalar inte någon hyra för den lägenheten. Däremot betalar de hyra som vanligt för den egna lägenheten. Om man väljer att bo på någon annat ställe an det vi erbjuder får man avdrag för hyran under den period man inte kan vara i lägenheten. Detta gäller under förutsättning att man verkligen inte kan bo i sin lägenhet under själva renoveringen. Skulle det vara så att man kan på kvar i sin lägenhet kommer man få avdrag på hyran för den tid man inte kunnat utnyttja sin lägenhet fullt ut. Alla avdrag kommer att göras i efterhand, då vi vet hur lång tid allt tagit.

Uppfräschningen av lägenheterna har startat

Den 4 februrari startade vi renoveringen av de lägenheter som är kvar att fixa iordning enligt den överenskommelse som skett med berörda hyresgäster.

Arbetet började på Hantverkaregatan 4 och uppgång A. Allt har gått bättre än förväntat och två lägenheter är redan klara och två till blir klara under vecka 8. Det betyder att vi ligger lite före tidplanen, vilket känns mycket roligt.

Vi räknar med att det hela uppfräschningen av lägenheterna kommer att vara klar till september/oktober. Det kommer att information löpande på denna sida hur arbetet fortskrider.

Har ni några frågor, tveka inte att höra av er till oss på 0651-76 79 19.

Fix runt nya balkongdörrar

Efter många problem kommer nu de hyresgäster som vi lovat att få åtgärdat runt de nya balkongdörrarna på Hotellgatan 30 och 32 få detta gjort. Detta påbörjades i november men på grund av att den tänkta lösningen inte fungerade blev arbetet fördröjt. Vi hoppas nu att detta ska vara klart under denna vecka. Vi vill även passa på att be de drabbade hyresgästerna om ursäkt för dröjsmålet och allt det besvär som detta har orsakat.

Hör av er till Julia Öhman Persson om ni har några frågor, julia@seglet.nu eller 0651-76 79 04.

Slutbesiktning för balkonger och lägenhetsrenoveringar

Arbetet med de nya balkongerna på Hantverkaregatan och Hotellgatan börjar gå mot sitt slut. Snart kan hyresgästerna i dessa fastigheter njuta av sina nya, större och inglasade balkonger. Men först måste det göras en slutbesiktning av balkongerna på Hotellgatan 32 och Hantverkaregatan 4. Den slutbesiktningen kommer att ske den 24 oktober. Det har gått ut ett brev till berörda hyresgäster gällande detta. Vi återkommer till alla om hur besiktningen gick och när det är okej att utnyttja balkongerna fullt ut.

Nästa steg i projektet, som vi för övrigt kallar Projekt Greta, är renoveringen av lägenheterna. Vi har gjort en besiktning och det har gått ut ett brev till de hyresgästerna som kommer att få något åtgärdat i sin lägenhet. Starten för lägenhetsrenoveringen kommer att bli först efter jul, alltså i början av nästa år.

Hör av er till Julia Öhman Persson, 0651-767904 eller julia@seglet.nu, om ni har några frågor

Renoveringen fortsätter

Arbetet med renoveringen av våra fastigheter på Hotellgatan och Hantverkargatan fortsätter. Som ni kanske märkt har det hänt mycket gällande fasaderna. Alla balkonger är nu utbytta men det fattas fortfarande inglasning på vissa. Vi hoppas att dock att arbetet ska vara klart snart så att alla hinner njuta lite av de större balkongerna innan vintern kommer.

En sak som är viktigt när det gäller balkongerna är att ingen får använda dem innan slutbesiktningen är gjord. Den kommer att ske i oktober. Vi kommer att meddela hyresgästerna när det är fritt att fixa ordning där ute.

Nästa steg i uppfräschningen av fastigheterna är att fixa ordning i lägenheterna, tvättstugorna och trapphusen. För att få en bra bild över vad som ska göras kommer vi att göra en besiktning av samtliga lägenheter. Vi är klara med Hotellgatan 30 och kommer att fortsätta med Hotellgatan 32 och Hantverkargatan 4 under 1-2 oktober.

När besiktningen är klar kommer vi att gå igenom med varje hyresgäst om vad som kommer att göras i just deras lägenhet. Det är viktigt för oss att alla är med och säger sitt.

Tyvärr vet vi inte riktigt i dagsläget när vi kommer att starta med renoveringen av lägenheterna. En av de första åtgärderna blir att byta ut tamburdörrarna och låssystem. Det kommer då att bli postboxar nere vid entrén och tidningshållar vid varje lägenhetsdörr.

Byte av balkongdörrar

Nästa steg i byte av balkongerna är att byta balkongdörrar för treorna i huset. Detta arbete kommer att påbörjas den 28 maj och de kommer att börja med trappuppgång A.

De hyresgäster som är berörda av bytet av balkongdörrar kommer att få information hem i brevlådan. De ska dock tänka på att plocka bort saker (gardiner, blommor, möbler osv) på en yta av 2 x 2 meter innanför balkongdörren eftersom snickarna kommer att plasta in dörren för att det inte ska damma så mycket.

Mer information om hur arbetet kommer att gå till kommer här inom kort.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till Johanna på 070-676 91 04.

De nya balkongerna är på plats

Nu är alla nya balkonger på Hotellgatan 30 på plats. Nästa steg i renoveringen är att det ska bytas balkongdörrar i treorna. Detta kommer att starta under vecka 21. När det är klart kommer balkongerna bli inglasade.

Innan dess går det bra att använda balkongerna men tänk på att det är en stor glipa mellan balkongen och dörren så att ni inte fastnar med era fötter. Denna glipa kommer att åtgärdas när balkongdörrarna är bytta.

Tänk även på att inte ställa ut några saker på balkongen eftersom arbetet inte är färdigt ännu och hantverkarna behöver ha utrymme när de arbetar.

Hoppas att vädret blir bra så att ni får många härliga stunder på balkongen.

Nu börjar de nya balkongerna komma på plats

Det går verkligen undan när de väl har börjat. På bara två veckor har TBO tagit ner de gamla balkongerna och börjat sätta upp de nya.

När de tagit ner de gamla balkongerna, vek de bara ihop dem och körde upp dem till Åkerslunds återvinningsstation. De här företaget vet verkligen vad de ska göra när det gäller balkongbyten.

TBO Haglinds är ett företag som specialiserar sig på balkonger, räcken och inglasningar. Deras affärsidé är:
"Att tillverka, sälja och montera balkonger och inglasningar över hela Sverige. Med hög kvalitet, stor flexibilitet i kundanpassad konstruktion och enastående bra service ska vi vara en av de ledande balkongleverantörerna i landet."

På deras hemsida kan man läsa mer om vad de gör och vad de kan erbjuda.

Arbetet med balkongbytet är i full gång

Nu har arbetet med balkongbytet verkligen kommit igång. Under förra veckan tog byggfirman ner de gamla balkongerna. Detta var gjort väldigt snabbt så på mer eller mindre än dag var de borta.

De nya balkongerna har nu kommit och arbetet med att sätta upp dem har påbörjats. Enligt tidplanen kommer själva monteringen ta tre veckor. När det är klart, alltså i början av vecka 20, kommer arbetet med att byta balkongdörrar att starta. Detta arbete kommer att pågå i ca 5 veckor. Den sista delen som ska göras är att montera inglasningen och det kommer att göras under veckorna 24, 25 och 26.

När sen semestern är över är det dags att börja på nästa hus och då är det Hantverkargatan 4 som står på tur. Det arbetet kommer enligt tidplanen att starta under vecka 33.

Nu är det bara att hålla tummarna och hoppas att inget oförutsett händer så att tidsplanen hålls.

Har ni några frågor som själva balkongrenoveringen är ni välkomna att ringa till Johanna på telefonnummer 070-676 91 04 eller till Åsa på 0651-76 79 19.

Nu startar balkongbytet på Hotellgatan 30

Den 16 april går starten för balkongbytet på Hotellgatan 30. Det är 18 lägenheter som kommer att få nya, större och inglasade balkonger.

Arbetet kommer att pågå under ett antal veckor och vi kommer hela tiden att skriva om arbetet och hur det går här på vår hemsida. Allt för att hyresgäster och andra intressenter ska få så mycket information som möjligt.

Tanken med att göra detta balkongbyte nu är att våra hyresgäster på Hotellgatan 30 ska få möjlighet att utnyttja sina nya balkonger från midsommar. I augusti kommer vi att fortsätta med att byta balkonger och då är det Hantverkargatan 4 som står på tur. Efter det kommer även Hotellgatan 32 att få nya balkonger.

Arbetet med själva bytet kommer att utföras av TBO och Öhmans Bygg kommer att byta balkongdörrarna.

Fastighets AB Seglet  |  Södra Järnvägsgatan 42D   |  827 32 Ljusdal  |  Telefon: 0651-101 80  |  E-post: info@seglet.nu
Fastighets AB Seglet är ett privat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i centrala Ljusdal. Fastighets AB Seglet hyr ut lägenheter och lokaler till personer och företag som uppskattar kvalitet, god service och personligt bemötande. Att vara hyresgäst hos Fastighets AB Seglet ska kännas lite extra, lite unikt. Seglet drivs av fjärde generationen Öhman, syskonen Johanna, Julia och Jon. Fastighets AB Seglet har sitt säte i Ljusdal i Hälsingland.

MADE BY ohappa