Brandskydd

2010 dog 130 personer i Sverige i en brand. De allra flesta som dör i bränder, dör i en bostadsbrand. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. I PDF-filen "Skydda ditt hem mot brand" nedan finns information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.

Brandvarnare

I varje lägenhet finns det en brandvarnare. Det är hyresgästen som ansvarar för underhållet av denna brandvarnare. Att ansvara för underhållet betyder att brandvarnaren ska kontrolleras med jämna mellanrum samt att ansvara för att byta batteri när det är dags för byte. Så här testar du brandvarnaren:

Testa brandvarnaren och larmsignalen genom att trycka på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i månaden. Samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på detta sätt. Du ska inte testa brandvarnaren genom att använda rök eller tändstickor. Du bör också rengöra din brandvarnare varje år genom att torka av damm eller dammsuga den från utsidan. En rekommendation är att byta brandvarnare vart tionden år.

Skulle det vara något annat fel än batteribyte ska ni kontakta oss för byte av brandvarnare.

  • Skydda ditt hem mot bränder (pdf)

    Bilagan är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De är en expertmyndighet på bland annat brandskydd som arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Fastighets AB Seglet  |  Södra Järnvägsgatan 42D   |  827 32 Ljusdal  |  Telefon: 0651-101 80  |  E-post: info@seglet.nu
Fastighets AB Seglet är ett privat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i centrala Ljusdal. Fastighets AB Seglet hyr ut lägenheter och lokaler till personer och företag som uppskattar kvalitet, god service och personligt bemötande. Att vara hyresgäst hos Fastighets AB Seglet ska kännas lite extra, lite unikt. Seglet drivs av fjärde generationen Öhman, syskonen Johanna, Julia och Jon. Fastighets AB Seglet har sitt säte i Ljusdal i Hälsingland.

MADE BY ohappa